Obecní knihovna v Ubušínku


O knihovně

Půjčovní doba
Sobota od 13:30 do 15:00 hodin
Knihovna se nachází v přístavbě autobusové čekárny.

Služby
Půjčování knih zdarma.

- půjčování knih z vlastního knihovního fondu

- půjčování knih z výměnných souborů žďárské knihovny

- meziknihovní výpůjční služba

Kontakt
knihovník – Josef Just
Obecní knihovna v Ubušínku, Ubušínek 41, 592 65 Rovečné
obec.ubusinek@quick.cz

Zřizovatel

Obec Ubušínek,
Ubušínek 41, 592 65 Rovečné

Knihovní řád
GDPR

Statistika pro rok 2021
- 1862 knih ve vlastním fondu
- 18 registrovaných čtenářů (z 93 obyvatel obce)